„Jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny”

Wydarzenia ostatnich dni potwierdziły, że pokój nie jest dany ludzkości raz na zawsze, a w sytuacji zagrożenia agresją militarną obowiązkiem władz jest zapewnienie nam możliwości obrony naszych rodziny i majątku. Obserwując niepokojący rozwój zdarzeń za wschodnią granicą i podjętą przez naszych sąsiadów próbę szybkiego dozbrojenia swoich obywateli poprzez ułatwienie nabywania broni palnej, uważamy że w sytuacji, gdy takie samo niebezpieczeństwo może za chwilę grozić Polakom, trzeba wziąć przykład z władz Ukrainy i w trybie pilnym zracjonalizować przepisy dotyczące broni i amunicji. Oczekujemy:

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

1. wpisania prawa do posiadania broni palnej do Konstytucji RP.

2. uznania zagrożenia dla integralności państw europejskich za ważną przyczynę wydania pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia;

3. przekazania lekarzom pierwszego kontaktu zadania oceny stanu zdrowia osób ubiegających się o pozwolenie na broń

4. powierzenia wydawania pozwoleń na broń starostom powiatowym i skrócenie terminu na rozpoznanie wniosków do 7 dni.