Instytut Analiz Środowiskowych – raport z działaności w roku 2020.

Kolejny rok działań Instytutu Analiz środowiskowych za nami, tymczasem koniec grudnia to czas składania sprawozdań do nadzorujących nas instytucji z działalności za wcześniejszy rok. I tak w 2020 r. praca IAŚ obejmuje głównie przeciwdziałanie mowie nienawiści inspirowanej venatofobią oraz wsparcie i doradztwo dla ofiar.

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że internet i media społecznościowe dają wielu osobom poczucie bezkarności. Nasze działania miały na celu udzielenie informacji o możliwościach prawnych dochodzenia swoich praw i ścigania sprawców, oraz wsparcie w działaniach w tym zakresie.

Fundacja wielokrotnie występowała również w charakterze pokrzywdzonego w sprawach o przestępstwa z ustawy o ochronie zwierząt prowadzonych, między innymi w postępowaniach prowadzonych przez Komedę Powiatową Policji w Ziębicach, Prokuraturę Rejonową Częstochowa Północ, Prokuraturę Rejonową w Zgorzelcu. Składaliśmy także liczne zawiadomienia o przestępstwach i wykroczeniach popełnionych na skutek nietolerancji wobec przekonań przyrodniczych lub przy użyciu mowy nienawiści (nawoływania do przestępstw), doprowadzając sprawców przed oblicze Temidy.

Niestety, okazało się, że nie tylko „zwykli” obywatele pozwalają sobie na szkalujące komentarze. Niejednokrotnie informujecie nas o podobnych wypowiedziach, które padają z ust osób zaufania publicznego, które powinny stanowić przykład do naśladowania: lekarzy, nauczycieli, parlamentarzystów itp. Tymczasem nie może być społecznego przyzwolenia na nietolerancję, mowę nienawiści i powielanie kłamstw, wobec czego zmuszeni byliśmy podjąć działania dyscyplinujące również w tym zakresie. Zwróciliśmy się więc o stosowne kroki do takich instytucji jak: • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu • Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej WIL w Poznaniu, • Marszałek Województwa Wielkopolskiego, • Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, • Komisja Etyki Poselskiej Sejmu RP, • Rzecznik Dyscyplinarnym Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie.

Z uwagi na szczególne impertynencką treść wypowiedzi podczas wystąpienia sejmowego, IAŚ zdecydował się także, aby jako głos społeczności myśliwskiej, skierować do sądu pozew przeciwko Klaudii Jachirze o naruszenie dóbr osobistych. Niestety posłanka wbrew obietnicy nie zrzekła się wciąż immunitetu a parlament zwleka z poddaniem sprawy pod głosowanie.

Ponieważ nie możemy pozwalać, aby przekazy medialne fałszowały obraz myśliwych, leśników i rolników, piętnując ich z powodu wykonywanej pracy czy działań społecznych, skierowaliśmy sprostowania szkalujących materiałów prasowych do redakcji „Dziennika Zachodniego” i „Gazety Pomorskiej” a na naszych łąmach podjęliśmy szereg polemik z materiałami prasowymi.

Nie ominęły nas także reakcje na projekty aktów prawnych. Swoje opinie w sprawie zmiany tych przepisów skierowaliśmy wraz z uzasadnieniami do organów władzy publicznej takich jak Prezydent RP, Rzecznik Praw Zwierząt przy Ministerstwie Rolnictwa, Minister Klimatu, Rzecznik Praw Obywatelskich czy Minister Edukacji Narodowej.

W naszym zespole udało się skupić specjalistów z zakresu prawa, nauk przyrodniczych, ochrony środowiska czy rolnictwa. Efektem działań zmierzających do poszerzania wiedzy społecznej w tym zakresie była publikacja ponad 100 artykułów popularnonaukowych. Dzięki współpracy z wieloma środowiskami powstały i zostały upowszechnione także filmy związane z ochroną środowiska, promocją zrównoważonego łowiectwa, leśnictwa, rolnictwa i rybactwa, edukacją, upowszechnianiem wiedzy prawnej oraz walką z mową nienawiści z pobudek ideologii wrogich użytkowaniu odnawialnych zasobów przyrody.

Mamy nadzieję, że wspólnie realizowane działania pozwolą zrozumieć, że gospodarka leśna i łowiecka pozostają pod opieką fachowców, a aktywne zarządzanie zasobami przyrodniczymi nie koliduje z jej ochroną.

Wszystkie nasze działania finansujemy z datków naszych sympatyków, nie wspierają nas żadne instytucje.

Można nas wesprzeć:https://zrzutka.pl/wv5xpm