IAŚ trybuną zwykłych myśliwych.

Publikujemy list otwarty dotyczący stanowiska Łowczego Krajowego w sprawie wilków.”Szanowne Koleżanki,Szanowni Koledzy,Opublikowane w witrynie internetowej PZŁ 6 marca br. „Stanowisko w sprawie wilka” to kolejna „żółta” kartka dla Łowczego Krajowego. Po ponad roku piastowania funkcji Przewodniczącego Zarządu Głównego PZŁ kol. Lisiak w dalszym ciągu nie rozumie, że kierowanie Związkiem to praca zespołowa, wymagająca wstrzemięźliwości i przemyślenia skutków każdego ruchu. Jednym z jej efektów ma być poprawa wizerunku PZŁ w świadomości społeczeństwa. Zamiast tego obserwujemy jednak ciąg kompromitacji Zarządu Głównego, a w konsekwencji wizerunku Związku.Opinia przedstawiona przez Łowczego Krajowego w sprawie wilka stanowi prywatny pogląd Pana Lisiaka, a nie zapatrywanie wszystkich myśliwych. Nie jest także stanowiskiem Polskiego Związku Łowieckiego (brak uchwały), czego aspekt prawny świetnie wyjaśnił dr Witold Daniłowicz na łamach „Braci Łowieckiej”. Natomiast konsekwencje tego oświadczenia będziemy ponosić wszyscy. Krótko mówiąc nasz Łowczy Krajowy bez żadnych skrupułów wystawił nas pod lufy wszystkich organizacji pseudo-ekologicznych kwestionujących dorobek ideowy, kulturowy i wartości duchowe łowiectwa, za to nader sprawnie obrażających i hejtujących myśliwych. Czy tak ma wyglądać koncepcja naprawy wizerunku polskiego łowiectwa przyjętą przez „Ekipę dobrej zmiany”? Jeżeli tak, to cele są skutecznie realizowane. Myśliwy dalej będzie postrzegany jako „leśny bandyta” i to za sprawą władz PZŁ.Wilk w Polsce objęty jest ochroną prawną. Za realizację założeń prawnych ochrony wilka odpowiedzialność ponoszą: Ministerstwo Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i na poziomie województw – regionalne dyrekcje ochrony środowiska (RDOŚ). Myśliwi, co podkreśla prof. Henryk Okarma w sprostowaniu zniekształconej wypowiedzi cytowanej przez Pawła Lisiaka, powinni sprawować kontrolę nad liczebnością wilków, ale należy ją rozumieć w kontekście postulowanego aktywnego zarządzania i ewentualnych decyzji o ściśle kontrolowanym odstrzale, a nie polowań. Któż bowiem w Polsce ma dokonać takiego odstrzału, jeśli nie posiadający największe możliwości myśliwi? Już teraz wspierają Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i realizują jej decyzje, eliminując niebezpieczne osobniki, przez co narażają się na hejt i groźby. Czy potrzebny nam jest kolejny pretekst do medialnej dyskusji o tym, że lobby myśliwskie chce załatwić sobie możliwość postrzelania do wilków?Myśliwi są w stanie zapewnić rzeczywistą i efektywną ochronę wilków współpracując z odpowiedzialnymi za realizację programu „Ochrona wilka”, ale nie jest tak, jak sugeruje Łowczy Krajowy, że: „Kontrolę liczebności wilków mogą sprawować wyłącznie myśliwi i tylko przez ściśle kontrolowany odstrzał. Wszelkie inne pomysły, jak np. odławianie wilków i ich przenoszenie w miejsca niekonfliktowe, są nierealistyczne.”… No, gratulacje!!! Na efekty tej skrajnie nie przemyślanej wypowiedzi nie trzeba było długo czekać. W dniu 14.03. br. w programie „:Dzień dobry TVN” pan Marcin Kostrzyński mówi o lobby myśliwskim dla którego wilk stanowi cenne trofeum. Tą wypowiedzią posłanka Klaudia Jachira, pan Adam Wajrak dostali ciężką amunicje do walki z myśliwymi.Czy przypadkiem nie jest tak, że Ministerstwo Środowiska, wykorzystując mianowanego przez siebie na to stanowisko Łowczego Krajowego, usiłuje rękami myśliwych rozwiązać niewygodną dla siebie sytuację i wstawiając myśliwych pod pręgierz opinii publicznej odwraca uwagę od swoich zaniedbań w realizacji procedur związanych z bezpieczeństwem i zarządzaniem populacją wilka w Polsce?Kolejny raz władze PZŁ udowodniły swoją arogancję względem nas i świata nauki. Draństwem było upolitycznienie PZŁ, a w konsekwencji odebranie mu samorządności. Myśliwi powoli tracą nadzieje na normalność…

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

Z poważaniem Marek Kałuża

Poniżej link do stanowiska opublikowanego na stronie PZŁ:

https://www.pzlow.pl/stanowisko-pzl-w-sprawie-wilka/