IAŚ – Rykowisko: czas selekcjonerów

Rozpoczęty sezon polowań na jelenie byki (trwający od 21 sierpnia do końca lutego) to kolejny okres w roku wyczekiwany przez myśliwych posiadających uprawnienia selekcjonerskie. Wielu kończy wtedy polowanie na kozły i kieruje swoje zainteresowania w stronę samców jelenia szlachetnego. Szczególnym okresem jest rykowisko, rozpoczynające się wraz z pierwszymi chłodnymi wieczorami. Zwykle jest to druga połowa września.

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

Jest to kolejna kość niezgody pomiędzy środowiskami antyłowieckimi a myśliwymi. Organizacje antyłowieckie i pseudoekologiczne dążą do zakazania polowań na jelenie w okresie rykowiska. Twierdzą, iż zaburza to naturalny porządek natury, zaś samo rykowisko jest „świętem miłości”. Ponadto organizacje te uważają, iż myśliwi żądni najlepszych trofeów dokonują odstrzału najbardziej wartościowych osobników (podobne sytuacja wygląda w przypadku kozłów).
Czy mają rację? Opisywaliśmy już tutaj:
https://analizasrodowiskowa.org/news/ias-edukuje-zasadnosc-selekcji-kozlow/

Również w przypadku polowań na byki środowiska sprzeciwiające się polowaniom utrwalają w
społeczeństwie mity z tym tematem związane. Przyjrzyjmy się zasadom selekcji byków jelenia szlachetnego. Występuje tutaj podział na osobniki selekcyjne i łowne. Selekcyjny osobnik to taki, którego forma poroża jest niższa, niż wzorcowa dla danej klasy wiekowej. Łowny natomiast to każdy byk powyżej 10-tego roku życia, bez względu na formę poroża. Błędne myślenie, wedle którego byki kategoryzowane jako łowne mają być „najlepszymi osobnikami do przekazania genów” bierze się najpewniej z faktu, iż sylwetka byka w tej klasie wiekowej wygląda niezwykle okazale. Znacznie potężniej niż byka 6-8 letniego, który fizjologicznie i biologicznie jest lepszym kandydatem do rozrodu. Takie myślenie, przekładając na fizjologię człowieka, oznaczałoby, że najlepszym okresem dla mężczyzny na spłodzenie potomstwa będzie… emerytura!

Dlaczego jednak polowanie w trakcie rykowiska jest tak istotne dla zarządzania populacją jelenia
szlachetnego? Związane jest to z charakterem jelenich godów. W przeciwieństwie do saren, jelenie
tworzą tzw. haremy, gdzie jeden byk – stadny, skupia wokół siebie wiele łań. Silniejsze fizycznie byki o potężniejszych wieńcach odpędzają mniej okazałych konkurentów. Jednakże w okolicy haremu spotkać można zarówno byki młode, przyszłościowe, oraz byki stare, powyżej 10 roku życia, które zakończyły swój okres panowania w łowisku. Rykowisko jest najlepszym okresem do prowadzenia obserwacji jeleni byków. Poza nim są one niezwykle ostrożne a ponadto żyją w jednopłciowych chmarach, w których byka stadnego nie da się zidentyfikować.
Rykowisko jest tym okresem w roku, kiedy istnieje największa szansa wyłonienia z grupy samców
osobników o mniejszym potencjale genetycznym.

W tak mocno poddanym antropopresji środowisku naturalnym mechanizmy selekcji osobniczej ulegają zaburzeniu. Populacje zwierząt są w większym stopniu narażone na wpływ zmian środowiskowych. Rozbudowa osad ludzkich, budowy dróg, autostrad, barier dźwiękochłonnych i inne​, ma gigantyczny wpływ na populacje zwierząt dziko żyjących w tym jeleni zamieszkujących dane obszary. Populacje silniejsze będą wykazywały większą odporność na tego typu czynniki.
Znajomość struktury populacji danego gatunku na terenie obwodu (a większej skali rejonu
hodowlanego) pozwala lepiej i z większym prawdopodobieństwem określać zmiany w liczebności
populacji oraz ich jakość. Ma to znaczenie zarówno dla gospodarki łowieckiej, ale również pozwala planować wydatki na ochronę nasadzeń drzewostanów w nadleśnictwach.

Naszą działalność prowadzimy z datków naszych sympatyków, poświęcając swój wolny czas. Jeżeli nasza działalność przekonuje Cię to wspieraj nas cyklicznie na portalu patronite.pl/IAS albo jednorazową wpłatą na zrzutka.pl/z/instytut