IAŚ nie odpuszcza – kropla drąży skałę.

Jedną z pierwszych interwencji naszej fundacji, było udzielenie wsparcia myśliwemu z Głogowa, któremu miejscowa miłośniczka lisów, przeszkadzała w wykonywaniu polowania. Blisko 10 miesięcy trwały czynności prowadzone przez Policje, której funkcjonariusze potwierdzili, że fakty podawane w naszym zawiadomieniu, aby ostatecznie umorzyć postępowanie, uznając że chęć doprowadzenia do tego, żeby myśliwi dali spokój lisom, które bytowały w stogu, oraz podjęte w związku z tym wobec nich działania, nie świadczą, żeby zamiarem sprawczyni było celowe utrudnianie wykonywania polowania.

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

Zdajemy sobie sprawę, że przestępstwo z art. 52 pkt 8 Prawa łowieckiego, który wprowadził kary za utrudnianie lub uniemożliwianie wykonywanie polowania jest pewną nowością i może sprawiać trudności interpretacyjne, ale nie przypuszczaliśmy, że ktokolwiek może twierdzić, że zachowanie polegające na ubliżaniu myśliwym i hałasowaniu w celu zniechęcenia ich do kontynuowania polowania, na dodatek motywowane dążeniem do tego, aby dali spokój lisom, jest czymś innym niż właśnie utrudnianiem polowania.

Uchwalając art. 52 pkt 8 Prawa łowieckiego ustawodawca wyraźnie podkreślał w uzasadnieniu, że „wykonywanie polowań jest działalnością legalną, ściśle określoną przepisami prawa, mającą na celu redukcję liczebności zwierząt łownych w celu m.in. ograniczania występowania chorób zakaźnych zwierząt, ograniczania szkód wyrządzanych przez nie w gospodarce rolnej i leśnej. Należy zatem wprowadzić przepisy zabraniające celowego utrudniania lub uniemożliwiania ww. działalności osobom postronnym.”

Nie godząc się ze stanowiskiem organów ściągania, które godzi w polski porządek prawny oraz autorytet ustawodawcy, prawnicy Fundacji właśnie złożyli zażalenie do sądu, przypominając, że celem art. 52 pkt 8 Prawa łowieckiego jest ochrona prawidłowej, racjonalnej gospodarka łowieckiej, której częścią są również polowania, stanowiące działalność nie tylko legalną, ale i z punktu widzenia społecznego konieczną.

IAŚ nie odpuszcza, bo kropla drąży skałę.

Działamy dzięki Tobie!

Wsparcie finansowe dla naszej fundacji jest kluczowe, abyśmy mogli kontynuować naszą misję ochrony środowiska, wsparcia myśliwych oraz prowadzenia badań i programów edukacyjnych.

Jesteśmy w pełni niezależni, utrzymujemy się dzięki Waszym dobrowwolnym wpłatom. Twoja hojność ma ogromny wpływ na nasze działania, dlatego zachęcamy Cię do przekazania darowizny poprzez różne dostępne metody.

Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>