IAŚ nie odpuszcza – kropla drąży skałę.

Jedną z pierwszych interwencji naszej fundacji, było udzielenie wsparcia myśliwemu z Głogowa, któremu miejscowa miłośniczka lisów, przeszkadzała w wykonywaniu polowania. Blisko 10 miesięcy trwały czynności prowadzone przez Policje, której funkcjonariusze potwierdzili, że fakty podawane w naszym zawiadomieniu, aby ostatecznie umorzyć postępowanie, uznając że chęć doprowadzenia do tego, żeby myśliwi dali spokój lisom, które bytowały w stogu, oraz podjęte w związku z tym wobec nich działania, nie świadczą, żeby zamiarem sprawczyni było celowe utrudnianie wykonywania polowania.

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

Zdajemy sobie sprawę, że przestępstwo z art. 52 pkt 8 Prawa łowieckiego, który wprowadził kary za utrudnianie lub uniemożliwianie wykonywanie polowania jest pewną nowością i może sprawiać trudności interpretacyjne, ale nie przypuszczaliśmy, że ktokolwiek może twierdzić, że zachowanie polegające na ubliżaniu myśliwym i hałasowaniu w celu zniechęcenia ich do kontynuowania polowania, na dodatek motywowane dążeniem do tego, aby dali spokój lisom, jest czymś innym niż właśnie utrudnianiem polowania.

Uchwalając art. 52 pkt 8 Prawa łowieckiego ustawodawca wyraźnie podkreślał w uzasadnieniu, że „wykonywanie polowań jest działalnością legalną, ściśle określoną przepisami prawa, mającą na celu redukcję liczebności zwierząt łownych w celu m.in. ograniczania występowania chorób zakaźnych zwierząt, ograniczania szkód wyrządzanych przez nie w gospodarce rolnej i leśnej. Należy zatem wprowadzić przepisy zabraniające celowego utrudniania lub uniemożliwiania ww. działalności osobom postronnym.”

Nie godząc się ze stanowiskiem organów ściągania, które godzi w polski porządek prawny oraz autorytet ustawodawcy, prawnicy Fundacji właśnie złożyli zażalenie do sądu, przypominając, że celem art. 52 pkt 8 Prawa łowieckiego jest ochrona prawidłowej, racjonalnej gospodarka łowieckiej, której częścią są również polowania, stanowiące działalność nie tylko legalną, ale i z punktu widzenia społecznego konieczną.

IAŚ nie odpuszcza, bo kropla drąży skałę.