Hejter skazany, IAŚ idzie za ciosem!

Kilkukrotnie informowaliśmy już o sprawie Kingi Sporek, której pasję łowiecką kłamliwie opisał profil Ludzie Przeciw Myśliwym – Ujawniamy Przestępstwa Myśliwych. Fake newsy zawodowych oszczerców i naciągaczy stały się przyczyną szeregu gróźb skierowanych wobec Kingi.

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

Instytut Analiz Środowiskowych zapewnił bezpłatną obsługę prawną pokrzywdzonej, której pomogliśmy złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, w wyniku czego Policja wszczęła dochodzenie i ustaliła sprawcę. Pierwotnie, oskarżony został wyrokiem nakazowym ukarany jedynie grzywną w wysokości 600 zł, czego nie zaakceptowaliśmy, nie godząc się na tak niski wymiar kary. Po wniesieniu przez nas sprzeciwu, sąd w Żywcu wydał kolejny, już surowszy wyrok skazując go na pół roku ograniczenia wolności polegającego na świadczeniu pracy społecznej w wymiarze 30 godzin miesięcznie. Takim rozstrzygnięciem jesteśmy usatysfakcjonowani, jednak oczekiwaliśmy zasądzenia od oskarżonego zadośćuczynienia finansowego, do czego sąd się nie odniósł. Dlatego zamierzamy wnieść apelację, aby domagać się obciążania oskarżonego obowiązkiem rekompensaty finansowej za krzywdę wyrządzoną naszej Koleżance.

Pełny koszt pomocy prawnej związanej ze sprawą Kingi pokrywa Instytut Analiz Środowiskowych, którego działalność finansowana jest z dobrowolnych wpłat i darowizn. Mimo ograniczonych funduszy robimy co tylko w naszej mocy w obronie dobrego imienia polskich myśliwych. Waszego wsparcia dla naszej wspólnej sprawy można udzielić pod poniższym adresem:

https://zrzutka.pl/rhpdbc

Kalendarium sprawy:

Fake news LPM przyczyną gróźb karalnych: https://www.facebook.com/InstytutAnalizSrodowiskowych/posts/205806760986343

Hejter doprowadzony pod sąd – film:

https://www.facebook.com/watch/?v=585883359470645

Zaskarżamy wyrok nakazowy:

https://www.facebook.com/InstytutAnalizSrodowiskowych/posts/303180701248948