Dzień różnorodności biologicznej

22 maja obchodzimy Dzień różnorodności biologicznej. Z tej okazji IAŚ pragnie przypomnieć, że 3 art. ustawy Prawo Łowieckie stanowi, że celem łowiectwa jest: 

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

  1. Ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych. 
  2. Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny. 
  3. Uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego. 
  4. Spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.

Osobom, które chcą wiedzieć więcej o roli łowiectwa w zachowaniu różnorodności biologicznej polecamy trzy ciekawe pozycje książkowe, które można pobrać za darmo:

  1. Nowacki J. i Skorupski M. 2016. Gospodarka łowiecka a różnorodność biologiczna. Poznań.

https://www1.up.poznan.pl/splowiec/wp-content/uploads/2019/10/Gospodarka-lowiecka-a-roznorodnosc-biologiczna.pdf

  1. Gwiazdowicz D. J. (red.) 2012. Problemy współczesnego łowiectwa (część 1). Poznań.

http://wir.org.pl/asp/pliki/aktualnosci_2020/problemy_wspolczesnego_lowiectwa_w_polsce.pdf

  1. Gwiazdowicz D. J. (red.) 2014. Problemy współczesnego łowiectwa (część 2). Poznań.

http://gwiazdowicz.pl/images/ksiazki/porblemy-owiectwa-spis-treci-skompresowany.pdf