Dyrektywa UE – szansa czy zagrożenie dla posiadaczy broni?

Nadchodzą kolejne zmiany w ustawie o broni i amunicji. Ustawa o broni i amunicji jest podstawowym aktem prawnym regulującym nabywanie i posiadania borni i amunicji do celów cywilnych (innych niż wojskowe i policyjne). W wykazie prac programowych i legislacyjnych Rady Ministrów zamieszczono informację o planowanym podjęciu prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych, który jest odpowiedzialny za prace nad projektem, wyjaśnił, że konieczność zmiany ustawy wynika z implementacji Dyrektywy Rady w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dyrektywa pochodzi z 1991r. i była zmieniana była Dyrektywami Parlamenty Europejskiego i Rady z 2008 i 2017 roku). Przy czym istotne jest, że głównym aktem prawnym, który implementował w/w dyrektywę nie jest ustawa o broni i amunicji, lecz ustawa o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią oraz wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Natomiast projektowane zmiany w ustawie o broni i amunicji mają niejako uzupełnić tą implementację. Na chwilę obecną MSWiA nie ogłosiło jeszcze projektu zmian, lecz przedstawiło ich zarys.

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

Zmiany w ustawie o broni i amunicji mają przede wszystkim dotyczyć siatki pojęciowej, którą należy dostosować do implementowanej dyrektywy. Założeniem ustawodawcy jest min. odwołanie się do wynikającego z Dyrektywy podziału broni i amunicji na kategorie A, B i C.

Dodatkowo projektowane zmiany mają wprowadzić okresowy przegląd wydawanych pozwoleń na broń w celu stwierdzenia dalszego spełniania określonych warunków przez ich posiadaczy. Projekt ma też zakładać rozszerzenie obowiązku przedkładania orzeczeń lekarskich i psychologicznych co pięć lat, na wszystkich posiadaczy pozwolenia na broń. Ograniczenia mają także dotyczyć dozwolonej pojemności „urządzeń ładujących” – istnieją wątpliwości, czy to określenie jest tożsame z magazynkami nabojowymi. Projektowane zmiany w dużej mierze mają dotyczyć nowych zasad wydawania pozwoleń na broń kategorii A (broń szczególnie niebezpieczna). W tym rozszerzenie katalogu tego rodzaju broni i warunków uzyskania pozwolenia.

Wprowadzone zmiany mogą spowodować istotne konsekwencje. Wszystko zależy od jakości prac legislacyjnych, bowiem – jak to bywa zazwyczaj – diabeł tkwi w szczegółach. Dyrektywy Unijne są konstruowane w sposób, który stawia przed państwami członkowskimi wymagania minimum, które musi spełnić legislacja krajowa. Niestety dotychczasowe doświadczenia wskazują, że pretekst dostosowania prawa do dyrektyw jest często pretekstem do przysłowiowego „dokręcenia śruby”. Dlatego warto zauważyć, że implementacja wspomnianej Dyrektywy Rady może być również przyczynkiem do poluzowania restrykcji dotyczących prawa do posiadania broni w Polsce. Dyrektywa zakłada między innymi:

– regulacje nie biorą pod uwagę broni zaprojektowanej przed rokiem 1900. Dotyczy to nie tylko broni czarnoprochowej rozdzielnego ładowania, ale również broni strzelającej amunicją scaloną.- dostępność na rejestrację (bez pozwolenia): powtarzalnych karabinów centralnego zapłonu, powtarzalne strzelby o długości powyżej 60 cm , strzelb jednostrzałowych, jednostrzałowych pistoletów bocznego zapłonu.

Czy spodziewamy się ułatwienia dostępu do broni dzięki implementacji Dyrektywy? Nie, wręcz przeciwnie; dlatego będziemy trzymać rękę na pulsie i przyglądać się proponowanym zmianom. Bardziej szczegółowe informacje w tym temacie będą możliwe po opublikowaniu projektu ustawy zmieniającej. Informacja Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/…/r84811207,Projekt…

Pomóż w naszych staraniach w sprawie badań na broń w Trybunale Konstytucyjnym (film w treści zrzutki): https://zrzutka.pl/adgdmd