Dlaczego UE musi słuchać 7 milionów europejskich myśliwych.

80% zasad i przepisów dotyczących łowiectwa i ochrony przyrody pochodzi z Brukseli” — wyjaśnił we wstępie Torbjorn Larsson, prezes FACE podczas Międzynarodowa Konferencji w Brukseli 26 października 2022 r. Zauważył, że problemem jest brak elastyczności i fair play ze strony instytucji UE – do tego stopnia, że Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich uznał przypadek niewłaściwego administrowania Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, polegającego na niemożności terminowego dostarczenia kluczowej dokumentacji w kwestii toczącej się procedury wprowadzającej ograniczenia dotyczące ołowiu w amunicji – w skrócie „zakaz ołowiu” .

Instytut Analiz Środowiskowych, posiłkując się spostrzeżeniami portalu www.all4shooters.com zebrał i opracował dodatkowe uwagi, o których należy pamiętać:

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

1. Ekonomiczny czynnik łowiecki ma ogromne znaczenie.Broń, optyka, amunicja, odzież, akcesoria, szkoły łowieckie, krajowe i międzynarodowe wyprawy myśliwskie, hotele, catering, tereny łowieckie, dzierżawy itp. odgrywają ważną rolę gospodarczą i służą lokalnym społecznościom. Pieniądze wydawane przez myśliwych nie tylko tworzą miejsca pracy i pozwalają sfinansować ochronę zwierząt przed kłusownictwem, ale służą również poprawie warunków środowiskowych. W wielu miejscach na świecie przetrwanie gatunków, nie byłoby ekonomicznie możliwe bez polowań.

2. Polowanie jest czymś więcej niż tylko „czystym hobby”Łowiectwo jest wkładem społeczeństwa w zachowanie zdrowej fauny i flory, możliwie najbogatszej w gatunki, a także obowiązkiem w zakresie rolnictwa i leśnictwa zgodnie z wymogami prawnymi. Łowiectwo to zatem także czynna i realna ochrona zwierząt i przyrody. Myśliwi za własne środki wykonują pracę, za którą innym trzeba byłoby zapłacić ze wspólnych podatków.

3. Aby poprawić odbiór łowiectwa w społeczeństwie musimy zacząć od siebie.Organizacje łowieckie niezbyt dobrze radzą sobie z informowaniem społeczeństwa o działalności myśliwych. Tymczasem „główny nurt polityczny” tworzy w dużej mierze ta część ludności, która mieszka na terenach miejskich i nie ma na co dzień kontaktu z dziką przyrodą. Z tego powodu konieczne są skoordynowane działania edukacyjne na temat zależności przyrodniczych oraz roli łowiectwa i myśliwych oraz zjednoczony lobbing prołowiecki. Każdy kto chce działać na rzecz łowiectwa powinien natychmiast znajdować opiekę i wsparcie organizacji łowieckich. Koszty takiej działalności powinny stanowić istotny punkt ich budżetu.

4. Zamiast walczyć z politykami, po prostu zajmijmy ich miejsce.Od kilku lat polskie i europejskie łowiectwo stało się „chłopcem do bicia” dla polityków różnych opcji. Zamiast dłużej biadolić i stawiać się w roli interesariuszy, czas wziąć sprawy we własne ręce i zacząć działać na scenie politycznej. Przedstawiciele naszego środowiska są często lokalnymi liderami, i choć wyznają różne wartości i mają rozbieżne poglądy, to zawsze zgadzamy się w jednym – że łowiectwo odgrywa ważną rolę społeczną, a sami myśliwi zasługują na szacunek. Dlatego zachęcamy myśliwych i sympatyków łowiectwa do tego, aby wstępowali do partii politycznych, które są im bliskie, a następnie starali się wpływać na ich stosunek do łowiectwa. W ten sposób kompetentne technicznie i merytorycznie osoby mogą ponownie znaleźć polityczny posłuch i stawić czoła krytycznym dyskusjom, a tym samym odpowiednio reprezentować rolę łowiectwa, myśliwych, ochrony przyrody i ochrony gatunków, ale także interesy rolnictwa i przemysłu.