Dlaczego jesteśmy przeciwni projektowi ustawy przedłużającej o kolejny rok dotychczasowe umowy dzierżawy obwodów łowieckich, którego sprawozdawcą jest poseł Telus?

→ ponieważ w większości kraju dokonano już nowego podziału województw na obwody łowieckie, a w pozostałych prace są już na ukończeniu i nie ma potrzeby odwlekać zmian o cały rok

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

.→ ponieważ odsunięcie dzierżaw o kolejny rok spowoduje, że przez najbliższe 9 miesięcy urzędnicy znowu nic nie będą robili w temacie, aby obudzić się w grudniu

.→ ponieważ zmiana będzie przedłużać okres niepewności dla kół łowieckich.→ponieważ poważnie obawiamy się, że najbliższy rok zostanie wykorzystany do manipulowania przy ustalonych przez Ministra kryteriach oceny kół łowieckich.

→ ponieważ proponowane rozwiązanie doprowadzi do irracjonalnej sytuacji, w której wnioski kół łowieckich o wydzierżawienie obwodów będą oceniane na podstawie danych sprzed 5 lat

.→ ponieważ proponowane rozwiązanie nie wiąże się z przesunięciem terminu składania wniosków o wydzierżawienie już istniejących obwodów łowieckich, co spowoduje, że aktualni dzierżawcy, którzy za kilka dni dowiedzą się, że obwód przejdzie w inne ręce, przez najbliższy rok nie tylko nie będą chcieli inwestować w gospodarkę, ale wręcz mogą podejmować rabunkowe działania.

I CO NAJWAŻNIEJSZE:

→ ponieważ są bardzo małe szansę, aby przed 31. marca 2021 r. proponowana ustawa została przyjęta przez obie izby parlamentu, podpisana przez Prezydenta i ogłoszona. W efekcie od dnia 1.04.2021 r. wszystkie umowy dzierżawne z mocy prawa wygasną i aż od dnia następnego po jej opublikowaniu w Dzienniku Ustaw, w żadnym z obwodów łowieckich w całej Polsce nie będzie można prowadzić gospodarki łowieckiej i zapobiegać wiosennym szkodom łowieckim. Natomiast na mocy przewidzianej w projekcie klauzuli działania prawa wstecz, koła łowieckie będą musiały wypłacić za ten okres odszkodowania.

– Szanowny Panie Pośle Telus, ponieważ pozostawienie obecnej regulacji jest mniej niebezpieczne dla polskiego łowiectwa i jego stabilności niż proponowane zmiany, apelujemy o wycofanie przedmiotowego projektu!