Dlaczego domagamy się “ucywilizowania” badań lekarskich do pozwolenia na broń

Dlaczego domagamy się ucywilizowania badań lekarskich do pozwolenia na broń – wyjaśniamy na przykładzie.

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

O zastrzeżeniach dotyczących regulacji, zasad i kryteriów przeprowadzania badań lekarskich oraz psychologicznych osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub takie pozwolenie już posiadających pisaliśmy już wielokrotnie, cytując zarzuty sformułowane w opracowanej przez nas skardze konstytucyjnej.

Mimo to, część osób, które obserwują profil Instytutu Analiz Środowiskowych, stawiała pytania dlaczego chcemy zlikwidować warunek posiadania odpowiedniego stanu zdrowia przez osoby, które miałyby dysponować bronią palną?

Wyjaśniamy, że nasze działania nie są wymierzone przeciwko samej instytucji badań. Przeciwnie, uważamy, że w uzasadnionych wypadkach, organy decyzyjne muszą mieć możliwość zweryfikowania, czy aktualny stan zdrowia posiadacza pozwolenia, w dalszym ciągu zapewnia bezpieczne posługiwanie się przez niego bronią. Nie godzimy się natomiast z sytuacją, w której brak jasno określonej granicy i kryteriów oceny oznacza, że decyzje o tym czy stan zdrowia badanego jest dostatecznie dobry, podejmują według własnego uznania lekarze i psycholodzy.

Patologię, jaka w tej kwestii funkcjonuje, dobitnie ilustruje pismo wojewody, który po przeprowadzeniu kontroli w ośrodku odwoławczym, wskazał, że przyczyną wydania negatywnego orzeczenia lekarskiego stanowiły odchylenia w tzw. ogólnym stanie zdrowia, które wymagały poszerzenia diagnostyki. Na te jednak zainteresowanego już nie wysłano, ponieważ orzecznik musiał zmieścić się w terminie 30 dniowym. Nieukończenie zaś, z tego powodu, obserwacji w kierunku stwierdzenia występowania danej choroby, skutkowało wydaniem orzeczenia negatywnego.

Jako posiadacze pozwoleń na broń, nie akceptujemy sytuacji, w której o tak ważnej dla nas sprawie, decydują subiektywne przekonania orzeczników oraz ich niepotwierdzone podejrzenia!

Treść skargi: https://www.krzesinski.pl/…/news/skarga-juz-w-trybunale/


Na najważniejsze pytania w omawianym temacie odpowiedzieliśmy w filmie: https://www.youtube.com/watch?v=VCS8VTIJZ7M


Nasze działania związane ze skargą do Trybunału Konstytucyjnego można wesprzeć: https://zrzutka.pl/adgdmd