Darzbór czy Darz bór?

Trzeba na wstępie podkreślić, że myśliwi uważają, iż życzenie im pomyślnych łowów, innymi słowami niż myśliwskim „darzbór”, przynosi pecha (Ejsmond 1926, Kobylański 1935, Krzemień 1990, Ledwosiński 2005, Lelito 1967, Szałapak 1992, 1994, 2001).Nieco uwagi należy jednak poświęcić temu powitaniu i jego pisowni. To powitanie myśliwych i leśników utrwaliło się stosunkowo niedawno, w latach dwudziestych XX wieku. Za jego autora uznaje się Stefana Wyrwińskiego, który zapamiętale walczył z germanizacją polskiego języka łowieckiego i dążąc do wyeliminowania niemieckich pozdrowień myśliwskich, napisał słowa hymnu pt. „Hasło Leśników Polskich” do melodii Pierwszej Brygady, który zaprezentowano podczas Walnego Zjazdu Leśników Wielkopolski i Pomorza (31.10–1.11.1920).

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

Oto tekst utworu:

Stajemy dziś razem zbratani,

Jak jeden mąż – jak jeden mur,

Obronie puszcz i kniei oddani,

Od morza fal, do szczytów gór;

My borów władarze

Stajem przy sztandarze.

Darz Bór! – tak hasło brzmi,

Gra hejnał chór –

Darz Bór! – Darz Bór!

Do pracy więc w zgodnej gromadzie,

Bo wielki trud – bo pilny czas,

Wspierajmy się w znoju i radzie,

My Leśna Brać – o polski las;

My borów władarze

Stajem przy sztandarze.

Darz Bór! – tak hasło brzmi,

Gra hejnał chór –

Darz Bór! – Darz Bór!

W utworze zastosowano archaiczną formę rozkaźnika trzeciej osoby „Darz Bór”, oznaczającą: niech cię bór obdarza, niech przynosi ci dary. Zgodnie z zasadami współczesnej gramatyki obowiązuje zapis łączny darzbór, a pisownia rozdzielna jest uzasadniona przede wszystkim uzusem w nazwach własnych kół, które przyjęły archaiczny zapis w formie cytatu z hymnu. Nie ma uzasadnienia, by współczesne pisma skierowane do myśliwych opatrywać zapisem archaicznym. Jóźwiak (2004:22) przypomina, że: „Czasownik „darzyć” w przestarzałym dziś, ogólnopolskim znaczeniu „szczęścić” oraz podniosłym obdarzać, obdarowywać tworzył luźne połączenia wyrazowe z rzeczownikiem „bór” przynajmniej od II połowy XIX wieku, czego dowodem jest choćby wyrażenie „bor darzy” użyte przez Marię Konopnicką (1842–1910) w wierszowanym utworze dla dzieci „Na jagody”. Problem stosowania terminu z pisownią łączną i rozdzielną został obszernie omówiony także przez Hoppego (1970), Jóźwiaka (2004) oraz Gwiazdowicza (2011).

————–Podoba Ci się nasza praca? Możesz nas wesprzeć :- przelewem na konto: 32 2530 0008 2002 1066 5718 0001, tytułem “działalność statutowa” – na zrzutce.pl: https://zrzutka.pl/wv5xpm

Zasubskrybuj nasz kanał na youtube:https://www.youtube.com/channel/UCl41n2qyjaURp2A86utyjCA