„Darz bór – dasz krew”, „Leśne osocze, leśna krew”.

Pod powyższymi hasłami myśliwi z Polskiego Związku Łowieckiego i leśnicy pracownicy PGL Lasy Państwowe uczestniczą w akcji krwiodawstwa. Obie grupy, społeczną i zawodową, łączy nie tylko przyroda, ale również gotowość ratowania potrzebujących, którym pewnego dnia może zostać każdy z nas.