Czy Prawo łowieckie rozmontuje polskie sądownictwo konstytucyjne?

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w dniu dzisiejszym zdecydował, że Polska naruszyła prawo do rzetelnego procesu. Chodzi o skład Trybunału Konstytucyjnego, w którym zasiadał sędzia Mariusz Muszyński, wybrany do TK w 2015 r. na miejsce już wcześniej obsadzone. Spółka Xero Flor z Leszna Dolnego, produkująca trawniki w rolkach, domagała się przed polskimi sądami zwiększania odszkodowań od Skarbu Państwa za zniszczenia spowodowane przez dziki i jelenie, dowodząc że prowadzona przez nią uprawa posiada charakter wieloletni. Ponieważ rozstrzygnięcia nie były dla niej korzystne, ostatecznie zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego przepisy Prawa łowieckiego oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych. Sprawa sygn. SK 8/16 została jednak umorzona w 2017 r., gdyż Trybunał większością 3 do 2, stwierdził, iż skarga ta jest niedopuszczalna. W składzie orzekającym zasiadał sędzia Mariusz Muszyński.

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

Spółka Xero Flor skierowała do Trybunału w Strasburgu skargę, w której podnosi, że w wyniku nieodpowiedniego obsadzenia składu Trybunału Konstytucyjnego naruszono jej prawo do rzetelnego procesu przez sąd ustanowiony ustawą wynikające z art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Europejskie Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że powyższą sytuacją Polska naruszyła prawo do rzetelnego procesu. Zgodnie z wyrokiem Polska musi zapłacić spółce Xero Flor 3418 euro, ale skutki orzeczenia są znacznie dalej idące, gdyż podważają legitymację tzw. „sędziów dublerów” do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym.

CASE OF XERO FLOR w POLSCE sp. z o.o. v. POLAND, sygn. 4907/18