Czy na wniosek Izby Rolniczej z Dolnej Austrii dojdzie do oceny populacji wilków w całej Unii Europejskiej ?

Przewodniczący Izby Rolniczej Dolnej Austrii Johannes Schmuckenschlager który wraz ze Stowarzyszeniem Rolników Dolnej Austrii w 2019r., znalazł 58 000 zwolenników i zainicjował „Wilczą Petycję” (Petition Wolf), którą przedstawiono bezpośrednio Parlamentowi Europejskiemu. W środę, 24.02.2021r., wniosek znalazł się ostatecznie w porządku obrad Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego. Schmuckenschlagerowi udało się przedstawić petycję wraz z posłem UE i członkiem komisji petycji Alexandrem Bernhuberem, a także prezydentem LK Tirol Josefem Hechenbergerem i radnym federalnym Eduardem Köckiem. To podstawa dalszego rozpatrywania wniosku na szczeblu europejskim. Chodzi między innymi o ocenę populacji wilka w całej UE i traktowanie Austrii w taki sam sposób, jak innych państw członkowskich, jeśli chodzi o zarządzanie wilkami. Wilk w ostatnich latach stał się zwierzęciem problemowym i stanowi ogromne zagrożenie dla obszarów mieszkalnych i gospodarczych, a także regionów w całej Europie. Wilki nie są już zagrożone w całej swojej populacji w Europie i nigdzie na świecie nie są klasyfikowane jako gatunki zagrożone. „Populacja wilków w Europie rośnie każdego roku o około 40% i wynosi obecnie około 18 000 zwierząt. Mówienie o wymarłym gatunku po prostu nie jest już rzeczywistością. Komisja Europejska musi wreszcie wysłuchać obaw europejskich rolników i przestać przedstawić niedorzeczne sugestie takie jak : ochrona przez psy pasterskie i ogrodzenia pastwisk, które są zbyt kosztowne a w wielu regionach niewykonalne ”, wyjaśnia Bernhuber. Schmuckenschlager dostrzega pilną potrzebę aktywnego zarządzania wilkami: „Ochrona i bezpieczeństwo ludzi i zwierząt musi mieć absolutny priorytet w całej UE. Ponadto spadek wypasu i hodowli alpejskiej spowodowany przez wilka powoduje niewątpliwie utratę większej różnorodności biologicznej niż może dzięki tym zwierzętom zyskać. Regulacje dotyczące wilków są konieczne, zwłaszcza na obszarach na których ochrona stada nie jest możliwa. W związku z tym UE musi zmienić status ochronny wilków ”. „UE musi wreszcie coś zrobić. Ludzie żyjący w odizolowanych miejscach boją się tego drapieżnika. Jestem przekonany, że wilki, rolnictwo i populacja ludzka nie mogą współistnieć. Kolejnym problemem jest to, że ochrona stad płotami czy psami jest niepraktyczna i odbija sie negatywnie na rentowności produkcji ”, mówi Köck. Bernhuber nalega również na praktyczne rozwiązania: „Komisja Europejska nie może po prostu zignorować odpowiedzialności. UE musi być również odpowiedzialna za szkody, które już wystąpiły, a my żądamy rekompensaty finansowej dla lokalnego rolnictwa i leśnictwa” – powiedział Bernhuber. Wymagane jest równe traktowanie wszystkich państw członkowskich. Państwa członkowskie, które miały populacje wilków i prowadziły hodowlę wypasową w momencie wejścia do UE, mogą wziąć to pod uwagę przy określaniu statusu ochronnego wilków. „Tylko dlatego, że wilki wyemigrowały dopiero później do innych krajów, w tym do Austrii, a zatem specjalny obszar konfliktu zaistniał dopiero niedawno, nie może prowadzić do nierównego traktowania poszczególnych państw członkowskich UE” – wyjaśnia Schmuckenschlager. Kolejnym krokiem jest rozpatrzenie petycji na szczeblu komisji Parlamentu Europejskiego, a konkretnie petycja zostanie skierowana do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego. „Parlament Europejski i Komisja Europejska muszą udzielić odpowiedzi na niewygodne pytania dotyczące dalszego postępowania w sprawie wilków.” – podsumowali negocjatorzy.

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

https://www.ots.at/…/lk-noe-petition-wolf-geht-in…