Badania lekarskie myśliwych. Spotkanie IAŚ w ministerstwie napawa optymizmem.

W dniu 9 marca 2022 r. miało miejsce spotkanie pomiędzy przedstawicielami Instytutu Analiz Środowiskowych z urzędnikami Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Tematem rozmów był nasz raport z badań opinii myśliwych na temat przymusu uzyskania orzeczeń lekarskiego i psychologicznego w celu utrzymania pozwolenia na broń do celów łowieckich.

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

Na prośbę pp. Macieja Szmita zastępcy dyrektora Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa MKiŚ oraz Huberta Hamuleckiego Naczelnik Wydziału Łowiectwa w Departamencie Leśnictwa i Łowiectwa MkiŚ raport zreferował Paweł Sojka, członek Zarządu Fundacji IAŚ, a przedstawione w nim zagrożenia dla polskiego łowiectwa przybliżył Miłosz Kościelniak-Marszał, przewodniczący Rady Programowej Fundacji.

Nasz raport i analiza prawna spotkały się ze dużym zrozumieniem, mają też być użyteczne dla podjęcia próby zracjonalizowania badań do pozwolenia na broń. Odnieśliśmy wrażenie, że ministerstwo zdaje sobie sprawę z nadchodzącego zagrożenia, i istnieje wola, aby zapobiec sytuacji kryzysowej. Pozostając politycznymi realistami, odczytujemy to jako zdecydowanie pozytywny sygnał.

Z naszej strony dziękujemy za zorganizowanie spotkania i wysłuchanie, jednocześnie pokładamy nadzieje, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska podejmie skuteczne działania, żeby zapobiec zapaści gospodarki łowieckiej i nieuzasadnionemu odbieraniu pozwoleń na broń, zwłaszcza że kolejne prowadzone przez nas badania wskazują, że wypadki na polowaniach nie mają żadnego związku ze stanem zdrowia myśliwych.

Pełny raport z badań można pobrać na naszej stronie internetowej:

https://analizasrodowiskowa.org/…/przymusowe-badania…/

Publikowane badania zostały sfinansowane z datków naszych sympatyków. Jeśli chcesz wesprzeć nasze działania związane z postępowaniem w sprawie przymusowych badań do pozwolenia na broń myśliwską przed Trybunałem Konstytucyjnym można to uczynić przez:

https://zrzutka.pl/y4nyma

Promuj post