Badania do pozwolenia na broń – Trybunał Konstytucyjny przyjął skargę IAŚ.

Na początku bieżącego roku podjęliśmy temat nałożenia na posiadaczy pozwoleń na broń do celów łowieckich obowiązek odbywania co 5 lat badań lekarskich i psychologicznych uprawniających do dalszego dysponowania bronią palną. Uznaliśmy, że najlepszym sposobem przeciwstawienia się zagrożeniom dla wszystkich posiadaczy broni (a myśliwych w szczególności), trwałości kół łowieckich i prowadzenia gospodarki łowieckiej będzie próba zakwestionowania konstytucyjności procedury przeprowadzania badań. Aby nie powielać szczegółów, komplet linków do naszych wcześniejszych informacji na ten temat umieszczamy pod spodem.

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

Na dzień dzisiejszy najważniejszą informacją jest, że pokonaliśmy pierwszy etap postępowania przed Trybunałem i skarga została skierowana do dalszego biegu. Stało się to dzięki zbudowanemu przez naszą Fundację zespołowi ekspertów i wsparciu naszych sympatyków, co umożliwiło sporządzenie skargi spełniającej wymogi formalne postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Warto w tym miejscu nadmienić, że jest to pierwsze sito, którego nie przechodzi szereg spraw kierowanych do procedury orzekania o zgodności przepisów z konstytucją. Nam się to wspólnie udało i pewnym jest, że Trybunał Konstytucyjny zajmie się zbadaniem zgodności:- Art. 15 ust. 9 Ustawy o broni i amunicji z art. 2 i art. 23 z Konstytucji RP,- art. 15j ust. 7 i 8 w związku z art. 15i ust. 1 i w związku z art. 15h ust. 7 w związku z art 18 Ustawy o broni i amunicji z art. 2, z art. 78 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, – art. 20 w związku z art. 15h ust. 7 i w związku z art. 18 ust. 1, pkt 2 Ustawy o broni i amunicji z art. 45, ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Pragniemy nadmienić, że Instytut Analiz Środowiskowych jako jedyny podmiot dostrzega zagrożenia płynące z narzucenia myśliwym obowiązku przechodzenia badań okresowych i jako jedyny podejmuje działania mające naprawić wadliwą (naszym zdaniem niekonstytucyjną) procedurę przeprowadzenia badań, która to stanowi zagrożenie wobec wszystkich posiadaczy broni i osób w przyszłości ubiegających się o pozwolenie na broń.

Nasze działania finansujemy wyłącznie z dobrowolnych datków sympatyków. Wsparcie w kwocie równowartości choćby jednego naboju będzie dla nas nieocenioną pomocą:

https://zrzutka.pl/z/tk-badania

Nasze poprzednie wpisy:

Czy wadliwie skonstruowane przepisy o badaniach lekarskich dla posiadaczy broni myśliwskiej będą narzędziem do zmniejszenia liczby myśliwych? Instytut Analiz Środowiskowych chce w Trybunale Konstytucyjnym walczyć o przyszłość łowiectwa:

https://www.facebook.com/InstytutAnalizSrodowiskowych/posts/244639013769784

Dlaczego uważamy, że Trybunał Konstytucyjny powinien się zająć badaniami lekarskimi do pozwolenia na broń palną?:

https://www.facebook.com/InstytutAnalizSrodowiskowych/posts/245847643648921

Badania na broń w Trybunale Konstytucyjnym, Odpowiadamy na Wasze pytania – film:

https://youtu.be/VCS8VTIJZ7M