Badania do pozwolenia na broń – odpowiadamy na Wasze wątpliwości do naszego filmu o piśmie Komendy Głównej Policji.

Poruszane tematy:

– Stan zagrożenia epidemicznego,

– lista chorób,

– postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym,

– badania a rozszerzenie pozwolenia w trybie art. 155 KPA,

– jak wybrać lekarza.