Antropocentryzm jest „narcystyczną uzurpacją”?

1 kwietnia – smutna data dla polskich myśliwych.

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

Łowiectwo w naszej kulturze i historii zawsze zajmowało doniosłe miejsce. Nasi przodkowie, w tym opiewający myślistwo poeci z narodowym wieszczem na czele, zapewne przewracali się grobie, kiedy trzy lata temu Prawo łowieckie zostało zdemolowane przez polityków. Instytut Analiz Środowiskowych nie ustępuje w działaniach, aby te niekorzystne zmiany odwrócić. Staramy się rzetelnie informować społeczeństwo, że prawdziwe łowiectwo, tak samo jak leśnictwo, polega na zrównoważonym korzystaniu z zasobów przyrody.

O dobre imię myśliwych walczymy przed sądami. Równocześnie zabiegamy o rozwiązania systemowe, spotykając się w tym celu z wpływowymi osobami, politykami i społecznikami. Działania te powoli przynoszą efekt, bo społeczeństwo ma już dość narzucania ideologicznych ograniczeń. Coraz bardziej krytycznie patrzy wizję świata, w którym główne miejsce miałyby zajmować zwierzęta, a antropocentryzm jest określany jako „narcystyczna uzurpacja”.

Zapewniamy, że nie zaprzestaniemy działań na rzecz poprawy sytuacji w łowiectwie i leśnictwie. Jednak trzecia rocznica feralnej zmiany Prawa łowieckiego niech nam wszystkimi przypomina, że wiele w tej kwestii zależy od bezpośredniego zaangażowania samych myśliwych, bo na rządzących i na podporządkowane im organy, nie mamy co liczyć.