13 maja obchodzimy Dzień Ptaków Wędrownych

W drugą sobotę maja (w tym roku przypadającą 13 maja) obchodzimy Dzień Ptaków Wędrownych. Warto przy tej okazji przypomnieć kilka faktów i ciekawostek na temat sokoła wędrownego. Gatunek ten jest objęty w Polsce ochroną ścisłą.

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

W niemal całej Europie do wyginięcia tego gatunku przyczynił się pestycyd DDT, stosowany w latach 50. i 60. XX wieku. Dopiero w latach 70. zorientowano się jak szkodliwy to środek chemiczny. W Polsce pasjonaci sokolnictwa postanowili przywrócić ten gatunek przyrodzie i dzięki ich wytrwałej pracy na rzecz ochrony gatunku z każdym rokiem liczba ptaków się zwiększa.

Sokół symbolizował lot szybki i wysoki – ptaki te mogą w locie nurkowym uzyskiwać prędkość zbliżoną do 400 km/h. Ilustrują to w języku polskim przysłowia i powiedzenia: „Chyży jak sokół” czy „Gdzie lata sokół, nie latać tam sowie”. Ptak ten jest także znany ze świetnego wzroku, stąd zwrot „mieć sokoli wzrok”. Ptak ten był zawsze postrzegany jako odważny i dzielny i dlatego młodzieńców, odznaczających się tymi przymiotami nazywano „sokołami” czy „sokolikami”.