Showing: 101 - 110 of 143 RESULTS
Aktualności

Czy ktoś zapytał nasze dzieci ?

1. kwietnia 2018 r. na skutek wprowadzenia niekonstytucyjnej zmiany w przepisach, myśliwi stracili prawo do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, a dzieci możliwość spędzania czasu z rodzicami podczas polowań. Czy ktoś zapytał nasze dzieci co one o tym sądzą? #WYBÓRNIEZAKAZ

Aktualności

Antropocentryzm jest „narcystyczną uzurpacją”?

1 kwietnia – smutna data dla polskich myśliwych. Łowiectwo w naszej kulturze i historii zawsze zajmowało doniosłe miejsce. Nasi przodkowie, w tym opiewający myślistwo poeci z narodowym wieszczem na czele, zapewne przewracali się grobie, kiedy trzy lata temu Prawo łowieckie zostało zdemolowane przez polityków. Instytut Analiz Środowiskowych nie ustępuje w działaniach, aby te niekorzystne zmiany odwrócić. Staramy się rzetelnie informować społeczeństwo, że prawdziwe łowiectwo, tak …

Aktualności

Zmiana zasad wypłaty za odstrzelone dziki. cz. I – strefy wolne.

Od 1. stycznia br., na mocy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia w 2021 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”, zmieniły się zasady wypłat za pozyskane dziki. W przypadku obwodów łowieckich, które znajdują się w tzw. obszarze wolnym ( https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/ ), …

Aktualności

Polowanie na mowę nienawiści.

Jak wykazała praca naszego Instytutu na polu walki z mową nienawiści przeciwko myśliwym i wszelkim środowiskom przyrodniczym: istnieje cienka linia między debatą publiczną, w której próbujemy przekazać swoje stanowisko, a budowaniem fałszywego obrazu osób i zdarzeń . Zatem mowa nienawiści jest zjawiskiem, które polega na używaniu języka w celu rozbudzenia, rozpowszechniania czy usprawiedliwiania nienawiści i dyskryminacji, jak również przemocy wobec konkretnych osób, grup osób, przedstawicieli …

Aktualności

Senat za prolongatą.

Podczas dzisiejszego głosowania senatorowie opowiedzieli się za przyjęciem bez poprawek projektu ustawy prolongującej dotychczasowe dzierżawy obwodów łowieckich i odsuwającej o rok zmiany granic. Ustawa trafi teraz na biurko Prezydenta, która formalnie będzie miał 21 dni na podjęcie decyzji o jej podpisaniu. W rzeczywistości decyzja Prezydenta będzie musiała jednak zapaść znacznie szybciej, ponieważ ustawa, aby odnieść zamierzony skutek, powinna zostać ogłoszona w Dzienniku Ustaw najpóźniej 30. …

Aktualności

Senat zadecyduje czy będziemy mieli gdzie polować.

W dniu 24 marca rozpocznie się posiedzenie Senatu RP, podczas którego ma zostać rozpatrzony poselski projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. Za tą skomplikowaną nazwą kryje się dość krótki akt prawny, którego celem ma być zapewnienie ciągłości prowadzenia gospodarki łowieckiej na terytorium RP przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich. Ma to związek z faktem, że cztery sejmiki …

Aktualności

Czy na wniosek Izby Rolniczej z Dolnej Austrii dojdzie do oceny populacji wilków w całej Unii Europejskiej ?

Przewodniczący Izby Rolniczej Dolnej Austrii Johannes Schmuckenschlager który wraz ze Stowarzyszeniem Rolników Dolnej Austrii w 2019r., znalazł 58 000 zwolenników i zainicjował „Wilczą Petycję” (Petition Wolf), którą przedstawiono bezpośrednio Parlamentowi Europejskiemu. W środę, 24.02.2021r., wniosek znalazł się ostatecznie w porządku obrad Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego. Schmuckenschlagerowi udało się przedstawić petycję wraz z posłem UE i członkiem komisji petycji Alexandrem Bernhuberem, a także prezydentem LK Tirol …

Aktualności

Łowiectwo łączy pokolenia.

W niektórych stanach USA przepisy stanowe nie określają dolnej granicy wieku w jakim osoba niepełnoletnia może czynnie polować pod okiem dorosłej osoby posiadającej uprawnienia łowieckie.Fakt ten bardzo sprzyja międzypokoleniowej integracji członków rodzin, dla których wspólne polowania są bardzo ważną aktywnością. W ten sposób o wiele lepiej wychowuje się przyszłe pokolenia świadomych myśliwych oraz kształtuje się odpowiednie nawyki strzeleckie.Nie trzeba jednak wybierać się za wielką wodę …

Aktualności

Strzał do nierozpoznanego celu, czyli do czego?

Prawie za każdym razem, kiedy słyszymy o nieszczęśliwym wypadku na polowaniu, wskutek którego doszło do postrzelenia człowieka, pojawia się stwierdzenie, że myśliwy strzelił do „nierozpoznanego celu”. Dla osób nieprzychylnych łowiectwu, tego typu informacje stanowią przyczynek do krytyki myśliwych, określanych jako niebezpiecznych dyletantów, dla których „wszystko wygląda jak dzik”. Niestety, podobne poglądy wygłaszają również niektórzy myśliwi. Pojawia się jednak pytanie, czy zawsze w takiej sytuacji mamy …