Polowanie na mowę nienawiści.

Jak wykazała praca naszego Instytutu na polu walki z mową nienawiści przeciwko myśliwym i wszelkim środowiskom przyrodniczym: istnieje cienka linia między debatą publiczną, w której próbujemy przekazać swoje stanowisko, a …

Senat za prolongatą.

Podczas dzisiejszego głosowania senatorowie opowiedzieli się za przyjęciem bez poprawek projektu ustawy prolongującej dotychczasowe dzierżawy obwodów łowieckich i odsuwającej o rok zmiany granic. Ustawa trafi teraz na biurko Prezydenta, która …

Łowiectwo łączy pokolenia.

W niektórych stanach USA przepisy stanowe nie określają dolnej granicy wieku w jakim osoba niepełnoletnia może czynnie polować pod okiem dorosłej osoby posiadającej uprawnienia łowieckie.Fakt ten bardzo sprzyja międzypokoleniowej integracji …

IAŚ trybuną zwykłych myśliwych.

Publikujemy list otwarty dotyczący stanowiska Łowczego Krajowego w sprawie wilków.”Szanowne Koleżanki,Szanowni Koledzy,Opublikowane w witrynie internetowej PZŁ 6 marca br. „Stanowisko w sprawie wilka” to kolejna „żółta” kartka dla Łowczego Krajowego. …